Avís legal | Hop on Hop off Barcelona

24/02: a causa del partit del FC Barcelona a l’Estadi Olímpic, la Ruta Vermella no donarà servei a la zona de la plaça d’Espanya i Montjuïc a partir de les 13 h.

11/02: a causa del partit del FC Barcelona a l’Estadi Olímpic, la Ruta Vermella no donarà servei a la zona de la plaça d’Espanya i Montjuïc a partir de les 18 h.

 

Avís legal

Hola Barcelona, your travel solution

El present apartat inclou informació relativa a les condicions generals d'accés i d'ús de la pàgina web www.barcelonabusturistic.cat que han de ser conegudes per l'usuari, als efectes previstos en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

Dades del titular

TITULAR: TRANSPORTS DE BARCELONA, SA

CIF: A-08016081

DOMICILI SOCIAL: Carrer 60, número 21-23 Sector A Polígon Industrial Zona Franca 08040 BARCELONA

E-MAIL: tmb@tmb.cat

TELÈFON: 93 298 70 00 FAX: 93 298 71 80

DADES REGISTRALS: Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona. Volum 226, foli 145, Número de full registral 16.610.

 

Condicions d'accés a www.barcelonabusturistic.cat

L'accés a aquesta pàgina web és responsabilitat exclusiva dels usuaris i suposa conèixer i acceptar les advertències legals, condicions i termes d'ús que s'hi contenen.

L'accés als serveis oferts a través de la pàgina web www.barcelonabusturistic.cat és gratuït, i no requereix, amb caràcter general, la prèvia subscripció o registre d'usuaris, sense perjudici, que per a accedir a determinats serveis és possible que s'exigeixi complimentar prèviament el corresponent registre d'usuari. El nom d'usuari i la contrasenya són elements identificadors i habilitadors per a accedir als serveis i tenen caràcter personal i intransferible.

Si l'usuari no estigués d'acord amb el contingut de les presents condicions generals de navegació haurà d'abandonar aquest web, i no podrà accedir-hi ni disposar dels serveis que ofereix.

L'usuari garanteix ser major de 14 anys, així com la veracitat i l’autenticitat de la informació comunicada com a conseqüència de la contractació d'aquells serveis que exigeixin el Registre d'Usuari i s'obliga, així mateix, a mantenir aquesta informació actualitzada.

Les connexions amb d'altres llocs web que poguessin existir, així com l'ús que l'usuari hi pogués fer, està subjecte a les presents condicions generals i als eventuals condicionaments específics que els esmentats llocs web requereixin. Qualsevol utilització diferent de l'autoritzada està expressament prohibida.

TRANSPORTS DE BARCELONA, SA, podrà modificar, en qualsevol moment que ho estimi oportú, la configuració del present web, les condicions del servei i el seu contingut, així com eliminar-los, limitar-los o suspendre'ls de manera temporal o definitiva, o impedir-ne l’accés, bo i procurant informar l'usuari d'aquest canvi, sempre que les circumstàncies ho permetin, mitjançant una publicació a la pàgina web.

TRANSPORTS DE BARCELONA, SA, no pot garantir la permanent disponibilitat i continuïtat quant al funcionament del web, ni a la informació, el contingut, el programari, els materials o els productes que s'hi inclouen.

D'aquesta manera s'exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol mena que puguin derivar-se de la manca de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del lloc web, dels seus serveis i de l'ús que els usuaris puguin fer-ne.

En qualsevol cas, TRANSPORTS DE BARCELONA, SA, farà tots els esforços possibles per tal de mantenir la disponibilitat continuada del present web.

Així mateix, TRANSPORTS DE BARCELONA, SA, no es fa responsable de les possibles errades o deficiències de seguretat que poguessin produir-se per la utilització, per part de l'usuari, d'un navegador amb una versió no actualitzada o insegura, així com per l'activació dels dispositius de conservació de claus o codis d'identificació de l'usuari registrat al navegador, o dels danys, errades o inexactituds que poguessin derivar-se d’un mal ús o funcionament.

L'usuari accepta que el web ha estat creat i desenvolupat de bona fe per TRANSPORTS DE BARCELONA, SA, amb informació procedent de fonts internes i externes i l'ofereix en el seu estat actual als usuaris, tot podent contenir imprecisions o errates. Per això, l'usuari exonera TRANSPORTS DE BARCELONA, SA, de qualsevol responsabilitat en relació amb la fiabilitat, la utilitat o la falsa expectativa que el web li pogués ocasionar durant la seva navegació.

 

Condicions d'utilització de  www.barcelonabusturistic.cat

L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels serveis i/o continguts de la pàgina web i a no fer-los servir per a activitats il·lícites o constitutives d'un delicte i/o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual o industrial, o qualsevol altra norma de l'ordenament jurídic, essent d'exclusiva responsabilitat de l'usuari, l'ús que en faci de la informació que conté aquesta pàgina web.

L'usuari garanteix l'autenticitat i la veracitat de totes les dades que comuniqui a TRANSPORTS DE BARCELONA, SA, mitjançant els diferents formularis on-line, i es responsabilitzarà de la inexactitud o falta de veracitat de la informació aportada.

Així mateix, a títol merament enunciatiu i en cap cas limitatiu o excloent, l'usuari es compromet a no introduir, transmetre ni difondre:

 • Continguts de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans.
 • Continguts que promoguin actuacions delictives, denigradores difamatòries, violentes, o en general, contràries a la llei, la moral, els bons costums i l'ordre públic.
 • Informació o continguts que atemptin contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes tant constitucionalment com als tractats internacionals.
 • Informació, a tercers no autoritzats, dels noms d'usuari i contrasenyes. I si la contrasenya arribés a un altre usuari, es compromet a informar-ne a Transports de Barcelona, SA immediatament.
 • Informació o continguts que suposin la violació dels drets de propietat intel•lectual i industrial, patents, marques o copyright de Transports de Barcelona, SA, de qualsevol Societat del grup TMB o de tercers.
 • Publicitat no autoritzada o sol·licitada, spam, e-mails en cadena, estructures piramidals, etc.
 • Programes de dades (virus i malware) que siguin susceptibles de provocar danys als sistemes informàtics del proveïdor d'accés, els seus proveïdors o tercers usuaris d'Internet.

 

Exoneració de responsabilitats

TRANSPORTS DE BARCELONA, SA, no pot controlar la utilització que facin els usuaris de la pàgina web www.barcelonabusturistic.cat i dels seus continguts, i per aquest motiu no serà responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se d’un ús il·lícit, incorrecte, inadequat o parcial.

En el supòsit que l'usuari causés qualsevol tipus de danys o perjudicis a tercers, aquell en serà l’únic responsable. Així mateix, l'usuari es farà càrrec de les despeses, costes i, en el seu cas, indemnitzacions que es puguin derivar de procediments judicials motivats per l'incompliment del que s'estableix a les presents condicions i a la normativa aplicable.

 

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts del web (tot incloent, sense caràcter limitador, bases de dades, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, mapes, marcs, baners, programari i els seus diferents codis font, àudio i vídeo), són propietat de TRANSPORTS DE BARCELONA, SA o dels seus proveïdors de continguts, havent estat, en aquest últim cas, objecte de llicència o cessió per la seva part, i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel•lectual i industrial, no podent ser objecte de cap modificació ulterior, còpia, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de l'usuari o de tercers sense l'expressa autorització dels titulars dels continguts esmentats. La compilació (entenent-se com a tal la recopilació, el disseny, l'ordenació i el muntatge) de tot el contingut del web és propietat exclusiva de TRANSPORTS DE BARCELONA, SA.

Tot el programari utilitzat en l'ús i desenvolupament del web és propietat de TRANSPORTS DE BARCELONA, SA o dels seus proveïdors de programari i es troba protegit per les lleis nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.

Les marques, els rètols, els signes distintius o els logotips que apareixen al web són titularitat de TRANSPORTS DE BARCELONA, SA o de les Societats del grup TMB o han estat objecte de llicència o cessió per part del seu titular i estan degudament registrats o en procés de registre.

La posada a disposició i l'ús de les bases de dades, les imatges, els dibuixos, els gràfics, els arxius de text, d'àudio i de vídeo, i el programari propietat de TRANSPORTS DE BARCELONA, SA o dels seus proveïdors que figuren en el web no implica, en cap cas, la cessió de la seva titularitat o la concessió d'un dret d'ús en favor de l'usuari.

L'usuari que accedeixi a aquest web no pot copiar, modificar, distribuir, transmetre, reproduir, publicar, cedir, ni vendre els elements anteriorment esmentats o crear nous productes o serveis derivats de la informació obtinguda.

Únicament queda autoritzada la visualització i càrrega per a l'ús personal i no comercial de l'usuari, sense que pugui fer-lo extensiu a terceres persones o entitats.

Queda terminantment prohibit que l'usuari dugui a terme alteracions en aquest web que puguin afectar el seu contingut, com ara vincles (o enllaços) i similars.

TRANSPORTS DE BARCELONA, SA, vetllarà perquè els continguts d'aquest web no tinguin caràcter pornogràfic, xenòfob, discriminatori, racista, difamatori o fomentin la violència. Així mateix, procurarà evitar qualsevol circumstància que pugui ser perjudicial per als usuaris.

Per al supòsit que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de l'ús de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través d'aquesta pàgina web, i en particular, de la violació dels drets de propietat industrial o intel·lectual, o d’altres drets, haurà d'enviar una notificació a TRANSPORTS DE BARCELONA, SA, la qual haurà de contenir els següents extrems:

 • Dades personals de la persona que reclama: nom, adreça, telèfon i e-mail.
 • Especificació de la suposada activitat il·lícita i indicació precisa i concreta dels continguts protegits així com la seva localització en les pàgines web.
 • Per al cas que hi hagi una violació de drets: dades personals del titular dels drets suposadament infringits o de la persona autoritzada per representar-la i signatura.
 • Declaració expressa, clara i sota la responsabilitat del reclamant de que la informació proporcionada en la notificació és exacta i de caràcter il·lícit pel que fa a la utilització dels continguts o a la realització de les activitats descrites.

 

Ús de cookies

La pàgina web www.barcelonabusturistic.cat, podrà utilitzar cookies per tal de facilitar la navegació de l'usuari i conèixer les seves preferències tot permetent el seu reconeixement. No obstant això, l'usuari podrà configurar el seu equip per a acceptar o rebutjar les cookies que rebi. En concret, les cookies que es poden fer servir són:

Pròpies:

 • SESS+hash: cookie de sessió en Drupal. Permet identificar i enregistrar la sessió d’usuari en aquest gestor de continguts.
 • AWSELB: cookie de sessió. Reconeix a quin servidor estàs accedint i, si n’hi ha més d’un, distribueix o balanceja la càrrega entre servidors.

Tercers:

 • _ga i _gat: cookies de Google Analytics, recullen informació sobre els llocs web visitats, temps en cada pàgina, navegador utilitzat (tot això de manera anònima) per oferir estadístiques que permetin optimitzar la pàgina.

 

Enllaços a tercers

En la present pàgina web, han estat inclosos enllaços (links) a d'altres pàgines web d'entitats alienes a TRANSPORTS DE BARCELONA, SA, no assumint aquesta la responsabilitat derivada dels continguts, així con tampoc dels productes o serveis que n'ofereixin i dels possibles virus i malware que puguin contenir.